“Təbiət fənlər və onun tədrisi metodikası” kafedrası elektron kitabxana

“Təbiət fənlər və onun tədrisi metodikası” kafedrası elektron kitabxana
 1. Alqoritmi MUHAZIRELER
 2. Analitik Hendese muhazireler
 3. Anatomiya Muhazireler
 4. Azerbacyanin Fiziki Cografiyasi MUSEYIBOV derslik
 5. Azərbaycan etnoqrafiyası
 6. Beynelxalq Turizm Cografiyasi MEMMEDOV derslik
 7. BİNAR MÜNASİBƏT NİZAM MÜNASİBƏTİ
 8. Biocografiya ABDULLAYEV derslik
 9. Cebr 1 2 ve 3 Muhazireler
 10. Cəbr mühazirələr
 11. Cografiyanin Tedrisi Metodikasi ELDAROV derslik
 12. Diferensial-hendese-U.Qurbanova
 13. Diferensial-tenlikler-O.Hüseynov
 14. Dunyanin iqtisadi ve sosial Cografiyasi MEMMEDOV derslik
 15. Dünyanin iqtisadi və sosial coğrafiyasi
 16. Əhali coğrafiyası izahat vərəqəsi
 17. Ehali cografiyasi Muhazireler
 18. EHM-lərin yaranma tarixi və nəsilləri
 19. Ehtimal nəzəriyyəsinin predmeti
 20. Ekologiya ve Etraf Muhit XELILOV derslik
 21. Ekologiya_və_ətraf_mühitin_mühafizəsi
 22. Elementar-riyaziyyat (1)
 23. Ətraf muhit amillərinin saglamlıga təsiri ekologiya
 24. Evklid hendesesi(Ü.Qurbanova)
 25. Funksional analiz
 26. Geodeziya proqram
 27. Geodeziya ve kartoqrafiyanIn esaslari MEMMEDOV derslik
 28. Geomorfologiya SEMEDOV derslik
 29. Hayat-bilgisi-fanninin-tadrisi-metodikasi-oxu-materiali-28-06
 30. Həndəsə mühazirələr
 31. Hendesi Qurmalar ADIGOZELOV ders vesaiti
 32. HƏNDƏSİ QURMALAR
 33. Heqiqi dəyisenli funksiya nəzəriyyəsi
 34. HƏQİQİ ƏDƏDLƏR ÇOXLUĞU
 35. Hidrologiya MELIKOV muhazireler
 36. HİDROLOGİYA
 37. HİDROMETEOROLOGİYA VƏ TƏBİİ MÜHİTİN monitorinqi üzrə normativ hüquqi aktlar
 38. Hidrometerologiya GENCER turkce derslik
 39. Hidrometerologiya HUSEYNOV derslik
 40. Hidrometeroloji Luget NESIBE EHMED qizi
 41. İctimai əlaqələr
 42. İnformatika Muhazireler (2)
 43. İnformatika və onun əsas anlayışı
 44. Informatika_az_total
 45. İNFORMATİKANIN TƏDRİSİ
 46. İnterqral tenliklerin teqribi hell usullari
 47. Kartoqrafiya s osnovami topoqrafii YUJANINOV rusca derslik
 48. Kompleks deyisenli funksiyalar nəzəriyyəsi
 49. Kompüter qurğuları
 50. Kompyuter şəbəkələrinin əsasları
 51. Kompyuter və informasiya kommunikasiya texnologiyaları
 52. LANDŞAFTŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI
 53. Landsaftsunasliq muhazireler
 54. Landşünasliq testler
 55. M.Xəlilov. İnformatika
 56. Mammadov- Dunyanin sosial və iqtisadi cografiyasi
 57. Meteorologiya ve iqlimshunasligin esaslari MEHDIYEV derslik
 58. Meterologiya ve iqlimşünasliq testler
 59. MM-cavablarAZ1
 60. MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGIYALARI
 61. MÜASİR Veb Texnologiyalarının İMKANLARI VƏ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA
 62. MÜLKÜ Müdafie_haqqinda
 63. Pediatriya və gigeyenanın əsasları
 64. Piriyev -Azerbaycanin tarixi siyasi cografiyasi
 65. Proqramlaşdırma dilləri və İnformatika
 66. Proqramlasdirma dilleri
 67. Psixologiyada riyazi metodları
 68. Regional Geologiya derslik
 69. Riyazi analiz 2 rusca muhazireler
 70. Riyazi analiz fənninin PROQRAMI
 71. Riyazi analiz proqram
 72. Riyazi analiz-1 muhazireler
 73. RİYAZİ MƏNTİQİN ELEMENTLƏRİ. Çoxluqlar və onlar üzərində əməllər
 74. RİYAZİ PROQRAM PAKETLƏRİ
 75. Riyaziyyat kursunun elmi Muhazireler
 76. Sade riyazi təsəvvurlər
 77. SİYASİ VƏ İQTİSADİ COĞRAFİYA
 78. T.C.Hebibov_Umumi_geologiya
 79. TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏNİN HÜQUQİ ƏSASLARI
 80. Təhsil sistemində keyfiyyətin artırılmasında İKT-nın tətbiqinin genişləndirilməsi yolları
 81. Tehsilde IKT Muhazireler
 82. TƏQRIBI HESABLAMA
 83. Tesviri incesenet ve onun tedrisi metodikas%U0131 EKBEROVA derslik
 84. Tibbi biliklər
 85. TORPAQ COĞRAFİYASI TORPAQŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI İLƏ
 86. Torpaqşünaslıq ve Torpaq Cografiyasi QERIB MEMMEDOV derslik
 87. Umumi fizika kursu
 88. Umumi Geologiya HEBIBOV derslik
 89. Umumi Hidrogeologiya KAZIMOV derslik
 90. Umumi Yerşünasliq KERIMOV derslik
 91. Yerquruluşu QULIYEV derslik
 92. ДЕМИДОВИЧ Сборник задачи и упражнений по математическому анализу
 93. КРАТКИЙ КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
 94. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
 95. Əməliyyat sistemi
 96. Lunix əməliyyat sistemi
 97. MS-DOS əməliyyat sistemi
 98. Proqram təminatı
 99. Windows əməliyyat sistemi
 100. Windows əməliyyat sistemi – 1
 101. Windows əməliyyat sistemi – 2
 102. Windows əməliyyat sistemi – 3
 103. Windows əməliyyat sistemi – 4
 104. Windows əməliyyat sistemi – 5
 105. ÜMUMİ FİZİKA I CİLD MEXANİKA
 106. Umumi_fizika_kursu
 107. A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə
 108. Ali_riyaziyyat_I_hisse
 109. alqoritmler_nezeriyyesi
 110. AZƏRB RESP İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI
 111. Azərbaycan iqtisadi və sosial coğrafiyası
 112. Diferensial həndəsə və topologiya (R)
 113. Diferensial-hendese-U.Qurbanova
 114. Differensial-tenlikler
 115. DÜNYANIN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI
 116. Ə.A.QULİYRV – Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə
 117. Ə.M.ƏHMƏDOV- Funksional analiz I Ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı
 118. ƏHALİ COĞRAFİYASI
 119. ƏHALİ Coğrafiyasının predmeti, məqsəd və vəzifələri
 120. Ekologiya_ve_etraf_muhitin_muhafizesi_559bac927d847
 121. ƏMƏLİYYAT-SİSTEMLƏRİ-mühazirə-sayt
 122. Ətraf-aləm-və-təbiətlə-tanışlıq-metodikası-1
 123. Geodeziya və kartoqrafiya haqqında
 124. GEODEZİYA VƏ KARTOQRAFİYANIN ƏSASLARI
 125. hayat-bilgisi-fanninin-tadrisi-metodikasi-oxu-materiali-28-06
 126. HƏNDƏSƏ MƏSƏLƏLƏRİ
 127. HƏNDƏSİ QURMALAR
 128. Həyat bilgisi-kurikulum
 129. HİDROLOGİYA
 130. İNFORMATİKA
 131. INFORMATIKA_KITAB BUTOV
 132. INFORMATIKA-DERSLIK-son-variant
 133. İNFORMATİKANIN TƏDRİSİ METODİKASI
 134. INTELLEKTUAL-SISTEMLER-DERSLIK-son-variant-2016
 135. KOMPYUTER QRAFİKASI
 136. mammadov – torpaqshunasligin esaslari
 137. Mammadov dunyanin sosial cografiyasi
 138. Mehdiyeva_Ellada
 139. MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARI
 140. Muasir_proqramlaşdırma dilləri
 141. MÜLKÜ MÜDAFİƏ
 142. Museyibov azerbaycanin fiziki cografiyasi
 143. NƏZƏR ELDAROV – Coğrafiyanın tədrisi metodikası
 144. NİFTULLAYEV VAQİF- Sahibkarlığın əsasları
 145. Obyektyonlu proqramlasdirma
 146. Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
 147. PROQRAMLAŞDIRMA DİLLƏRİ
 148. Riyazi analiz_Az
 149. RİYAZİ ANALİZDƏN MƏSƏLƏ VƏ MİSALLAR – B.P.DEMİDOVİÇ
 150. RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ SİMULYASİYA
 151. Riyazi_fiz_maq
 152. Riyazi-analiz-1-muhazireler
 153. Riyazi-model-mühazirə
 154. Riyaziyyatın-ibtidai-kursu-tədrisi-metodikası-ism-2
 155. Ruhiyya_Mehdiyeva – İKT- nin pedaqoji- psixoloji imkanları
 156. SOSİAL İQTİSADİ STATİSTİKA
 157. SOSİAL İŞ NƏZƏRİYYƏSİ
 158. Sosial_ish_fenlerin_tesviri
 159. SRTFM-1-MÜHAZİRƏ
 160. SIYAS İQTİSADİ COĞRAFİYA DƏRSLİK VƏSAİTİ
 161. TƏQRİBİ HESABLAMA
 162. Tətbiqi-proqramlar-2
 163. tetbiqi-proqram-teminati
 164. Texnologiya-kurikulum
 165. Tibbi-biliklerin-esaslari
 166. TOPONİMİKA
 167. ÜMUMİ FİZİKA KURSU
 168. ÜMUMİ HİDROLOGİYA
 169. ÜMUMi METEOROLOGIYA
 170. Uşaq-anatomiyası-və-fiziologiyasının-əsasları
 171. vektor anlayışı
 172. XƏZƏR DƏNİZİNİN FİZİKİ-COĞRAFİ ŞƏRAİTİ
 173. Xezerin-fiziki-cografiyasi
 174. Z.N.EMİNOV – Coğrafiya
 175. Statistika Ümumi Nəzəriyyə
 176. Demoqrafik statistika
 177. Əhalinin ömür uzunluğu göstəriciləri
 178. Əhalinin təbbi artımı
 179. Əmtəə və xidmətlər bazarı
 180. Ölkə üzrə yoxsulluq statistikası
 181. Sosial iqtisadi statistika
 182. Sosial statistikanın müasir seçmə metodu
 183. Sosial-iqtisadi_statistika_II_hisse
 184. Sosial-statistika I hissə
 185. Statistika dərslik
 186. Statistika Ümumi Nəzəriyyə
 187. Statistika umumi nezeriyyesi muhazireler
 188. Statistika._umumi_nezeriyye_derslik2014
 189. STATISTIKA
 190. Statistikanin_umumi_nezeriyyesi_muhazireler
 191. VTC
Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?