Tələbə elmi cəmiyyətin bölmə iclasılarında təqdim olunan elmi işlər müzakirə olunaraq, qiymətləndirilməsi aparlıb

30.11.2022
Tələbə elmi cəmiyyətin bölmə iclasılarında təqdim olunan elmi işlər müzakirə olunaraq, qiymətləndirilməsi aparlıb
Filialın Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Türkan İskəndərovanı və fakültə sədrlərini – Humanitar və sosial elmlər fakültəsi üzrə TEC sədri Zəhra Məmmədova,Riyaziyyat və təbiət elmləri fakültəsi üzrə TEC sədri Zümrüd Məmmədovanın moderatorluğu ilə
davam edən konfrans 2 bölmə üzrə təşkil edilib, konfransda 67 tələbə tədqiqat işi ilə iştirak edib.
BÖLMƏ İCLASLARI HAQQINDA MƏLUMAT
I. TƏHSİL VƏ HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ –
moderator Zəhra Məmmədova (Böyük Akt zalı, saat 14:00)
 Dos..G.Ş.Ağabəy – Ədəbiyyat və dillər kafedrası müdiri v.m.i.e.
 t.f.d E.G.Nəsirov – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k. Müd.v.m.i.e
 p.f.d L.A.Kərimova – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k.müəllim
 b/m R.Sədullayev – Ədəbiyyat və dillər kafedrası, müəllim
 b/m P.H.Rzayeva – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k.KTŞ müdiri
b/m.M.C.Əliyev – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k.Direktor köm
 M.Ç.Məmmədova – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k, müəllim
II. RİYAZİYYAT VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ BÖLMƏSİ- moderator Zümrüd Məmmədova (II Akt zalı, saat 14:00)
f.r.f.d. N.Ə.Süleymanov – Riyaziyyat və informatika k.müdiri .v.m.i.e
 b/m Y.Q.Abayev – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k, İKT şöbəsinin müdiri
b/m, p.f.d.A.B.Şeydayeva- Ədəbiyyat və dillər kafedrası, direktor müavini
 r.f.d. E.B.Axundova – Riyaziyyat və informatika k.müəllim
 b/m E.Əhmədov – Təbiət elmləri kafedrası, GAB sədri
H.O.Musayev – Riyaziyyat və informatika kafedrası, müəllim, İKT şöbəsinin müdir müavini.
Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?