TEC XII elmi konfransında iştirak edən tələbələr təltif olunub

Filialın Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Türkan İskəndərovanın və fakültə sədrlərini – Humanitar və sosial elmlər fakültəsi üzrə TEC sədri Zəhra Məmmədova, Riyaziyyat və təbiət elmləri fakültəsi üzrə TEC sədri Zümrüd Məmmədovanın moderatorluğu ilə davam konfrans 2 bölmə üzrə təşkil edilib, konfransda 67 tələbə tədqiqat işi ilə iştirak edib.
TƏHSİL VƏ HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ –
moderator Zəhra Məmmədova (Böyük Akt zalı, saat 14:00) 43 tələbə
 RİYAZİYYAT VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ BÖLMƏSİ- moderator Zümrüd Məmmədova (II Akt zalı, saat 14:00) 24 tələbə
Konfransda fərqlənən tələbələrə Diplomlar, məruzə ilə çıxış edən tələbələrə isə iştirakçı Sertifikatları təqdim edilib.