Karabakh is an eternal and ancient land of Azerbaijan

17.07.2020
Karabakh is an eternal and ancient land of Azerbaijan

Today, the people who shot us from our ancient lands have forgotten their history. They need to be reminded that their settlement here was a deliberate plan. Armenia is a toy created to control the Caucasus and divide the Turkic world.

So, they fired on the Tovuz region from our ancient land, Tavus (Tavush). Why his name is Tavush and not Tavus will be known to those people.

Tavus is named after the castle located here. In ancient Turkish, Tauustgala was a mountain fortress.

Since 1965, this area has been called Tavus. Later, this area was called Tovuz. That is, the area they call Tavush is our own legitimate land, Tovuz. In fake Armenian sources, the name of this area is Tuzkatak, which means cage bird. If we ask these invaders the etymology of this name they will not be able to answer.

They have called this area Tavush since 1995. And they falsified history.

This is known throughout the history of the world.

The largest areas of the region are Caravanserai, Tovuzgala (Berd), Dilijan, Barana. Historical borders – Georgia in the north, Goycha district in the south, Darachichek district in the west, Gazakh, Akstafa, Gadabay in the east.

If they deny this, I advise them to look at a map made by Tsarist Russia in 1889, and if they do not see with those blind eyes, they look through glasses.

So don’t forget it’s my land there. If we need 1,000,000,000 years to dig up your roots, we will not forget that those lands are ours.

 

Azərbaycanın əbədi və əzəli yurdu Qarabağ

 

Bu gün qədim torpaqlarımızdan bizə güllə atan dığalar tarixi unudublar. Onlara xatırlatmaq lazımdırki onların burada məskunlaşması düşünülmüş bir plan idi . Qafqaza nəzarət, türk dünyasını parçalamaq üçün yaradılmış oyuncaq ermənistan.

Deməli bunlar Tovuz rayonunu qədim torpağımız olan Tavus( Tavuş) bölgəsindən atəşə tutublar . Adı nə üçün Tavuş yox Tavus deyə qeyd etdiyim yəqinki o dıgalara məlum olar . Tavus burada yerləşən qalanın adından götürülüb. Qədim türkcədə Tauustqala yəniki dag ustünda qala. 1965 ci ildən bu ərazi Tavus adlandırılır. Sonradan bu ərazi Tovuz adlandırılmışdır. Yəniki onların Tavuş adlandırdıgı ərazı bizim öz qanuni torpaqlarımız olan elə Tovuzdur. Dıgaların saxta mənbələrində bu ərazinin adı isə Tuzkatak adlandırılıb ki katak quş deməkdir. Bu dıgalara bu adın etimalogiyasını soruşsam bilməzlər. Bunlar bu ərazini 1995 ci ildən Tavuş adlandırıblar. Və tarixi saxtalaşdırıblar. Bu butun dünya tarixinə məlumdur.Regionun ən böyük əraziləri Karvansaray, Tovuzqala (Berd), Dilican, Barana.

Tarixi sərhədləri- Şimalda Gürcüstan,cənubda Göyçə mahalı,qərbdən Dərəçiçək mahalı,şərqdən Qazax,Ağstafa,Gədəbəy.

Əgər bunu inkar etsələr onlara çar rusiyası tərəfindən 1889 cu ildə hazırlanmış xəritəyə baxmalarını və o kor olmuş gözləri ilə görməsələr eynəklə baxmalarını tövsiyyə edirəm.

Yəni orada mənim torpagımdır unutma . Sizin kökünüzü qazımaq üçün 100000000 ildə lazım olsa unutmarıq ki o torpaqlar bizimdir!

 

ADPU-nun Quba filialının Ədəbiyyat və dillər kafedrasının baş müəllimi, xarici dil müəllimi Sərxan Cəfərovun

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?