ADPU Quba filialının müəllimi “Humanitar və İctimai elimlər” üzrə II Beynəlxalq Elmi Konfransda İştirak edib.

ADPU Quba filialının müəllimi “Humanitar və İctimai elimlər” üzrə II Beynəlxalq Elmi Konfransda İştirak edib.

ADPU Quba filialının Ədəbiyyat və dillər kafedrasının baş müəllimi, Xəzər Universitetinin dissertantı, Sərxan Şahismayıl oğlu Cəfərov 18 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Elm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR” üzrə II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSda “INTONATION FEATURES OF PARENTHETICAL CLAUSES IN ENGLISH (İNGİLİS DİLİNDƏ ARA CÜMLƏLƏRİN İNTONASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ)” adlı məruzə ilə çıxış etmiş və “Crossref“ təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKATla təltif olunmuşdur.

Həmçinin qeyd etmək istərdik ki, müəllifin məqaləsinə DOİ təyin olunmuş, Sobiad, İnternational Scientific İndexing, Crossref, Google Scholar, CiteFactor, J-Gate, Academia.edu kimi beynəlxalq elmi bazalarda dərc olunmuşdur.

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?