ADPU-nun Quba filialının Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrası

ADPU-nun Quba filialının Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrası

2020/2021-ci  tədris ili üçün Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrası  ümumilikdə fəaliyyət prosesini onlayn şəkildə həyata keçirməklə pandemiya dövründə də işini səmərəli və sistemli qurmağı bacarmışdır. Bu tədris ilində kafedranın illik  ümumilikdə dərs yükü 9383 saat olub.

Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasında mövcud olan 9383 saat dərs yükünü 28 nəfər müəllim tədris edir. Onlardan 17 nəfər müəllim ştat, 11 nəfər müəllim saathesabıdır.

Onlardan 8 nəfər 1 ştat – 6 nəfər baş müəllim, 2 nəfər müəllimdir;

9 nəfər 0,5 ştat əvəzçiliklə – 1 nəfər, ped.üz.fəl.dok., 1 nəfər tar.üz.fəl.dok. 1 nəfər fil.üz.fəl.dok. 5 nəfər baş müəllim, 4 nəfər müəllim;

11 nəfər saathesabı müəllim- 2 nəfər ped.üz.f.dok.dosent, 1 nəfər tar.üz.fəl.dok, 5 nəfər müəllim

2020/2021-ci tədris ilinin I yarımilliyində dərslərin boş keçməsinə yol verilməyib. Müəllimlər sillabuslarını vaxtında tərtib edib kafedranın elektron poçt ünvanına göndərmişlər. Elektron jurnallar təsdiq olunmuş sillabuslara əsasən yazılmışdır. İmtahan tapşırıqları mühazirə və seminar müəllimləri tərəfindən referat formada hazırlanmış, kafedranın elektron poçtuna göndərilmiş, kafedranın onlayn iclasında müzakirə olunmuş və təsdiq edilmişdir. İmtahan tapşırıqları 15 dekabr 2020-ci il tarixinədək imtahan qərargahına təhvil verilmişdir.

2020-ci ildə kafedranın çap edilmiş elmi-metodiki işlərin siyahısı aşağıdakı kimi olmuşdur:

 1. Tolerantliq və Multikulturalizm Azərbaycan Modelində, Məqalə, 2020 , Qayıbxanova Zəminə Vahid q.
 2. Koronovirus pandemiyasi doneminde distant tehsil: realliqlar ve perespektivler, Məqalə, 24.07.2020. Kərimova Vüsalə Həmzə q
 3. Inkluziv tehsilin prioritetleri ve Azerbaycan numunesi, , Məqalə, 22.12.2020. KərimovaVüsalə Həmzə q

4.İstedadlı uşaqların təlimində praktik (məktəb) psixoloqunun fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, Tezis,2020. Bayramov Mətləb Bəşir o

 1. Elmi İş adlı beynəlxalq elmi jurnalda “Auditoriyadan kənar məşğələlərdə şagirdlərdə multikultural hisslərin təbliğ”, Məqalə, 2020- Bayramova Nübar İsmayıl q, 2020
 2. 13-14 noyabr tarixlərində Sofiyada keçirilən «ДИАЛОГ В ОБРАЗОВАНИИ – СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ» adlı forumda “Müəllimin təlim prosesini multikultural ruhda təşkil etməsində Universal Öyrənmə Dizayninin rolu” adlı Məqalə. Bayramova Nübar İsmayıl q, 2020
 3. EAST EUROPEAN SCIENCE JOURNAL-da “Multicultural traininq is a requirement of the time for teacher” adlı Məqalə. Bayramova Nübar İsmayıl q,2020
 4. Rusiya “Евразийский союз уценых” jurnalı, О характер семьи в журнале “Вастоцная женшина” Məqalə Rzayeva Pərvanə Hacıbala q.2020
 5. Şərq qadını jurnalında Xəlil Fikrət imzası Məqalə Rzayeva Pərvanə Hacıbala q.2020
 6. ADPU-nun dövrü elmi jurnalı ,Pedaqoji Universitetin Xəbərləri adlı Məqalə Rzayeva Pərvanə Hacıbala q.2020

2020-ci il üzrə kafedra əməkdaşlarının iştirak etdiyi beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli elmi konfranslarda iştirak haqqında

 1. Pandemiya Şəraitində Onlayn Təhsil: Reallıqlar və Perspektivlər adlı Beynəlxalq Onlayn Konfrans. Qayıbxanova Zəminə Vahid q.
 2. Eliyevin anadan olmasina hesr ediler “Pandemiya dovrunde tehsil. Problemler ve perespektivler” movzusumda Beynelxalq seminar. ADPU QUBA filiali 14 may online qaydada . KərimovaVüsalə Həmzə q
 3. Humanitar ve Ictimai elmler uzre l Beynelxalq elmi konfrans- 24.07.2020.

KərimovaVüsalə Həmzə q

 1. Humanitar ve Ictimai elmlerin esaslari movzusunda II Respublika Elmi Konfransi – 12.2020. Online. Kərimova Vüsalə Həmzə q
 2. Psixologiya Zirvəsi: problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları konfrans. Bayramov Mətləb Bəşir o
 3. İnklüziv təhsil: reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransda iştirak. 17.12.2020. Bayramov Mətləb Bəşir o
 4. Ş.Vazehin yaradıcılığı ilə bağlı Türkiyədə keçirilmiş konfrans “Multikulturalizmin Azərbaycanda ədəbi-bədii kökləri” adlı. Bayramova Nübar İsmayıl q
 5. Humanitar və ictimai elmlər üzrə II Beynəlxalq Elmi konfransda “Müəllim hazırlığında multikultural dəyərlərin rolu. Bayramova Nübar İsmayıl q

2020-ci tədris ilində yerinə yetirdikləri elmi-tədqiqat işlərinin mövzuları aşağıdakı kimi olmuşdur.

1.Müəllimin soyadı və adı  Əliyev Mürvət Cavid oğlu, Elmi dərəcəsi -yoxdur, Ştatı-1 ştat

Elmi tədqiqat işinin mövzusu-:  Şimali və Cənubi Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi vəziyyət və milli demokratik hərəkatlar

2.Müəllimin soyadı və adı: Qayıbxanova Zəminə Vahid qızı, Elmi dərəcəsi -yoxdur, Ştatı-1 ştat, Elmi tədqiqat işinin mövzusu-: Tarix və onun tədrisinə fəlsəfi baxış

 1. Müəllimin soyadı və adı: Şixbabayeva Aygün Şixbaba qızı, Elmi dərəcəsi -yoxdur, Ştatı-1 ştat

Elmi tədqiqat işinin mövzusu-: Etnoslar arası münasibətlərin tənzimlənməsində multikultural ideyaların rolu

 1. Müəllimin soyadı: Rzayeva Pərvanə Hacıbala qızıElmi dərəcəsi -yoxdur, Ştatı-1 ştat

Elmi tədqiqat işinin mövzusu-: XX əsrin əvvəllərində Sovet Hakimiyyəti qurulduqdan sonra qadın mətbuatının yaranmasını zəruri edən səbəblər

 1. Müəllimin soyadı və adı: Kərimov Novruz Seyfəddin oğlu. Elmi dərəcəsi -yoxdur, Ştatı-1 ştat

Elmi tədqiqat işinin mövzusu-: Qanla yazılmış tarix

 1. Müəllimin soyadı və adı: Məmmədova Mehriban Çingiz qızı, Elmi dərəcəsi -yoxdur, Ştatı-1 ştat

Elmi tədqiqat işinin mövzusu-: Yeni təlim texnologiyalarından İnkluziv siniflərdə istifadənin əhəmiyyəti

2020-ci tədris ilində müəllimlərin yerinə yetirmiş elmi-tədqiqat işlərinin müzakirə günləri təyin edilmiş və Zoom, Microsoft Teams platformaları üzərindən həyata keçirilmişdir.

Ümumilikdə pandemiya dövründə də filialın Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrası  öz işini sistemli qurmuş və uğurlara imza atmışdır.

Kafedra müdiri tar.üz.fəl.dok. Nəsirov Elnur Güləhməd o.

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?