“REGİONLARDA ALİ TƏHSİL: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları kitab formasın çap olunub

“REGİONLARDA ALİ TƏHSİL: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları kitab formasın çap olunub

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 09 mart 2021-ci il tarixli 03-11-271/15 nömrəli əmrinə əsasən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialında 25-26 noyabr, 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universitetinin 100, Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universitetinin Quba filialının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş “REGİONLARDA ALİ TƏHSİL: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR” adlı beynəlxalq elmi konfrans təşkil olunmuşdur.
Bu konfransa ümumilikdə 6 ölkədən (Azərbaycan, Türkiyə, Şimali Kipr Türk Respublikası, Moldova, Qırğızıstan, İndoneziya) olmaqla 50-yə yaxın iştirakçı müraciət etmiş, göndərilən məqalələrdən 34 elmi heyət tərəfindən konfransda məruzə edilmək üçün qəbul edilmişdir.

International scientific conference “HIGHER EDUCATION IN THE REGIONS: REALITIES AND PERSPECTIVES” dedicated to the 100th anniversary of the Azerbaijan State Pedagogical University and the 30th anniversary of the Guba branch of the Azerbaijan State Pedagogical University was organized according to the order of the Minister of Education of the Republic of Azerbaijan No. 03-11-271 / 15 dated March 9, 2021, in Guba (Azerbaijan) on November 25-26.
More than 50 scientists from 6 countries (Azerbaijan, Turkey, Northern Cyprus, Moldova, Kyrgyzstan, Indonesia) submitted their articles and only 34 articles were accepted by the relevant referees.

Proceedings Book

Conference program

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?