Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tanınan dövri elmi nəşrlərin siyahısı

Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tanınan dövri elmi nəşrlərin siyahısı

Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin nəşr olunması və elmi ictimaiyyətə çatdırılmasında, yeni metodika və pedaqoji texnologiyaların yayılmasında Təhsil Nazirliyi sistemindəki elmi və elmi-metodik jurnallar mühüm rol oynayır. Bu ali məktəblərdə nəşr olunan jurnalların əksəriyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tanınır. Onlar arasında 1 elektron və 2 beynəlxalq elmi jurnal da var.

Adpuquba.edu.az Təhsil Nazirliyinə istinadla Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən və Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tanınan dövri elmi nəşrlərin siyahısını təqdim edir: 

Beynəlxalq elmi jurnallar:

AMEA, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, BDU, Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu

-Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı;

Azərbaycan Texniki Universiteti

-Maşınşünaslıq jurnalı;

 

Respublika səviyyəli elmi nəşrlər:

Bakı Dövlət Universiteti

-Bakı Universitetinin xəbərləri;

-Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakultəsinin elmi məcmuəsi;

-Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi;

-Kitabşünaslıq və biblioqrafiya;

-Tarix və onun problemləri;

-Psixologiya jurnalı;

-Dil və ədəbiyyat;

-Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri;

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

-Təhsildə İKT;

-Pedaqoji Universitetin xəbərləri;

Xəzər Universiteti:

-Khazar journal of Mathematics;

-Azərbaycan arxeologiyası Xəzər Universiteti;

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

-Elmi əsərlər;

-Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri;

Azərbaycan Respublikası Dövlət İdarəçilik Akademiyası

-Dövlət idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə;

Azərbaycan Texniki Universiteti

-Elmi əsərlər: Fundomental elmlər;

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

-Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin elmi xəbərləri;

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

-İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika;

Azərbaycan Dillər Universiteti

-Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri;

-Dil və ədəbiyyat;

Bakı Slavyan Universiteti

-Bakı Slavyan Universitetinin elmi əsərləri;

-Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri;

-Tağıyev oxuları;

-Mütərcim;

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

-Mədəniyyət dünyası;

-ADMİU-nun elmi xəbərləri;

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu

-ARTPİ: Elmi əsərlər;

Azərbaycan Universiteti

-İpək yolu;

Odlar Yurdu Universiteti

-Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri;

Bakı Qızlar Universiteti

-BQU elmi xəbərləri;

Sumqayıt Dövlət Universiteti

SDU: Elmi xəbərlər;

Gəncə Dövlət Universiteti

-GDU: Elmi xəbərləri;

Naxçıvan Dövlət Universiteti

-NDU: Elmi xəbərləri;

Lənkəran Dövlət Universiteti

-LDU xəbərləri;

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?