ADPU Quba filialının Ədəbiyyat və dillər kafedrası

ADPU Quba filialının  Ədəbiyyat və dillər kafedrası

2020/2021-ci tədris ili üçün Ədəbiyyat və dillər kafedrası ümumilikdə fəaliyyət prosesini onlayn şəkildə həyata keçirməklə pandemiya dövründə də işini səmərəli və sistemli qurmağı bacarmışdır. Bu tədris ilində kafedranın illik ümumilikdə dərs yükü 8750 saat olub.
Ədəbiyyat və dillər kafedrasında mövcud olan 8750 saat dərs yükünü 22 nəfər müəllim tədris edir. Onlardan 21 nəfər müəllimi ştat, 1 nəfər müəllimi saathesabıdır.
Onlardan 10 nəfər 1 ştat – 1 nəfər f.f.d. baş müəllim, 4 nəfər baş müəllim, 5 nəfər müəllimdir;
9 nəfər 0,5 ştat əvəzçiliklə – 1 nəfər f.e.d. professor, 1 nəfər f.e.d. dosent, 2 nəfər f.f.d. dosent, 1 nəfər s.e.f.d. dosent, 3 nəfər baş müəllim, 1 nəfər müəllim;
2 nəfər 0,5 ştat, 1 nəfər saathesabı dərs tədris etmişlər.
2020/2021-ci tədris ilinin I yarımilliyində dərslərin boş keçməsinə yol verilməyib. Müəllimlər sillabuslarını vaxtında tərtib edib kafedranın elektron poçt ünvanına göndərmişlər. Elektron jurnallar təsdiq olunmuş sillabuslara əsasən yazılmışdır. İmtahan tapşırıqları mühazirə və seminar müəllimləri tərəfindən referat formada hazırlanmış, kafedranın elektron poçtuna göndərilmiş, kafedranın onlayn iclasında müzakirə olunmuş və təsdiq edilmişdir. İmtahan tapşırıqları 15 dekabr 2020-ci il tarixinədək imtahan qərargahına təhvil verilmişdir.
2020-ci ildə kafedranın çap edilmiş elmi-metodiki işlərin siyahısı aşağıdakı kimi olmuşdur

Sıra

İşin adı İşin növü Həcmi Müəlliflər
1 Satira As A Form Of Image Thinking Məqalə 24 dos.G.Ş.Ağabəy
2 Səməd Mənsur yaradıcılığında vətəndaşlıq Məqalə 9 dos.G.Ş.Ağabəy
3 Dilimiz varlığımızdır! Qoruyaq, inkişaf etdirək! Məqalə 4 N.E.Allahverdiyeva
4 Ənənəvi köklərə söykənərək dilin qorunması və dövlət siyasətinin dilin inkişafına təsiri Məqalə 3 E.M.Əhmədova
5 XX əsrin əvvəllərində romantik poeziyada azadlıq ideyaları Məqalə 13 G.M.Xudayarova

2020-ci il üzrə kafedra əməkdaşlarının iştirak etdiyi beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli elmi konfranslarda iştirak haqqında

 

S.s. Konfransın  adı və istiqaməti Keçirildiyi yer və tarix Məruzələrin sayı İştirakçılar
1. “Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda II Respublika elmi konfransı AEM, 10 noyabr 2020 1 Dosent G.Ş.Ağabəy
2. Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 185 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şəxsiyyət və cəmiyyət: qarşılıqlı əlaqə problemləri” adlı VII Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Ərdahan (Kars) 25 sentyabr 2020  

1

 

 

B/m. S.Ş.Cəfərov

3. “Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda II Respublika elmi konfransı AEM, 10 noyabr 2020  

1

2020-ci tədris ilində yerinə yetirdikləri elmi-tədqiqat işlərinin mövzuları

Müəllimin soyadı və adı Elmi dərəcəsi Ştatı Elmi tədqiqat işinin mövzusu
 

1

 

Teymurxanlı Vüqar İsmət oğlu

 

f.f.d., b/m

 

1

Elmi istiqamət: Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

Problem: Ədəbi prosesdə ənənə və navatorluq.

Mövzu: Ədəbi prosesdə ənənə və navatorluq.

 

2

 

Cəfərov Sərxan Şahismayıl oğlu

 

baş müəllim

 

1

 

Elmi istiqamət: Xarici dil.

Problem: İngilis dilində ara cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri.

Mövzu: İngilis dilində ara cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri.

 

3

 

Əhmədova Elnurə Mirzəcan qızı

 

müəllim

 

1

Elmi istiqamət:  Türk dillərinin müqayisəsi.

Problem: Oğuz türklərinin nağıllarında leksik semnatik sistem

Mövzu: Prosesulluq bildirən sözlərin semantik sistemi

 

4

 

Bayramova Kəmalə  Oqtay qızı

 

müəllim

 

1

 

Elmi istiqamət: Azərbaycan ədəbiyyatı (XX əsr).

Problem: Süleyman Vəliyev nəsrində avtobioqrafizm.

Mövzu: Süleyman Vəliyevin nəsrində avtobioqrafizm problemi.

 

5

 

Xudayarova Günəş Musaxan qızı

 

müəllim

 

1

 

Elmi istiqamət: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.

Problem: XX əsr poeziyasında şair azadlığının bədii dərki problemi.

Mövzu: Romantik poeziyada azadlıq ruhu (1900-1920)

 

6

 

Allahverdiyeva Nuranə Elçin qızı

 

müəllim

 

1

Elmi istiqamət: Azərbaycan dili.

Problem: Orta məktəblərdə qrammatikanın tədrisi

Mövzu: Azərbaycan dili dərslərində qrammatikanın tədrisi zamanı şagirdlərin qarşılaşdığı çətinliklər və onların aradan qaldırılması

 

7

 

Həsənova Aynur Məmmədhəsən qızı

 

müəllim

 

1

 

Elmi istiqamət: Xarici dil.

Problem: İngilis dilində feil.

Mövzu: İngilis dilində feilin zaman formalarının müqayisəli təhlili

 

8

 

Ələkbərov Yadulla Xanlar oğlu

 

müəllim

 

0,5

 

Elmi istiqamət: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.

Problem: Azərbaycan nağıllarında mifoloji personajlar.

Mövzu: Nağıllarda mifik – fantastik və mifik – real personajlar.

2020-ci tədris ilində müəllimlərin yerinə yetirmiş elmi-tədqiqat işlərinin müzakirə günlərinin

CƏDVƏLİ

 

Müəllimlərin soyadı, adı

və atasının adı

 

 

Elmi-tədqiqat işinin mövzusu

 

Tarix

Saat

 

Rəyçilər

1 Bayramova Kəmalə Oqtay qızı

 

Süleyman Vəliyevin nəsrində avtobioqrafizm problemi.  

20.10.2020

f.e.d., prof. B.B.Əhmədov

f.f.d., b/m. V.İ.Teymurxanlı

2 Ələkbərov Yadulla Xanlar oğlu Nağıllarda mifik – fantastik və mifik – real personajlar. prof. S.G.Rzasoy,

dos. R.O.Qafarov

3 Həsənova Aynur Məmmədhəsən qızı İngilis dilində feilin zaman formalarının müqayisəli təhlili  

10.11.2020

 

s.e.f.d. A.R.Fərmanova,

b/m. R.Ə.Sədullayev

4 Cəfərov Sərxan Şahismayıl oğlu İngilis dilində ara cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri. b/m. R.Ə.Sədullayev

A.M.Həsənova

5 Teymurxanlı Vüqar İsmət oğlu Ədəbi prosesdə ənənə və navatorluq.  

20.11.2020

 

dos. G.Ş.Ağabəy

f.e.d. dos. R.O.Qafarov

6 Əhmədova Elnurə Mirzəcan qızı Prosesulluq bildirən sözlərin semantik sistemi prof. Ş.Q.Hüseynov,

prof. İ.B.Kazımov

7 Xudayarova Günəş Musaxan qızı

 

Romantik poeziyada azadlıq ruhu (1900-1920)  

 

25.11.2020

prof. R.M.Əliyev,

dos. G.Ş.Ağabəy

 

8

 

Allahverdiyeva Nuranə Elçin qızı

Azərbaycan dili dərslərində qrammatikanın tədrisi zamanı şagirdlərin qarşılaşdığı çətinliklər və onların aradan qaldırılması  

f.e.d., prof. M.Ə.Məmmədov,

f.f.d., b/m. V.İ.Teymurxanlı

Kafedra müdiri dosent G.Ş.Ağabəy

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?