Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrası ADPU