Ramazanova Günay Ramiz qızı

Ana səhifə » Ramazanova Günay Ramiz qızı

Ramazanova Günay Ramiz qızı 15 yanvar 1985-çi ildə Quba Rayonunun Yenikənd kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

Təhsili:

1993-cü ildə Şəhid Mehman Ağayev adına Yenikənd kənd orta məktəbinin birinci sinfə getmiş, 2002-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika riyaziyyat fakultəsinə qəbul olmuş, 2006-cı ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr səviyyəsini bitirmişdir.

2007-2009-cu illər ərzində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Riyaziyyat tədrisinin metod və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

2011-ci ildə AMEA Mexanika riyaziyyat institutunun diferensial tənliklər şöbəsində dissertanturaya  qəbul olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

2011- 2013 ci illərdə ADPU Quba filialında metodist

2013-çü ildən ADPU Quba filialında müəllim

Elmi fəaliyyəti.

Beynəlxalq və yerli nəşrlərdə  çap olunmuş 10 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

Məqalələr:

a)     Yerli jurnallarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)    Xarici jurnallarda

 

 

 

 

c)     Tezislər

 

1)      Gunay  R. Gadirova , EXISTENCE OF GLOBAL MINIMAL ATTRACTOR for  A SYSTEMS THEORY THERMOELASTICITY, Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan,          2013, vol. XXXVIII (XLVI), pp. 25-34. 25

 

2)      Gunay  R. Gadirova,  LOSS OF SMOOTHNESS OF SOLUTIONS OF A  HYPERBOLIC-PARABOLIC SYSTEM WITH  SINGULAR COEFFICIENTS,  Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, vol. XXXIV, No 4, pp. 37-44. 37.

3)      Akbar B.Aliev, Gunay  R. Gadirova.  THE WELL-POSEDNESS OF THE CAUCHY PROBLEM FOR A SYSTEM OF THERMOELASTICITY WITH SINGULAR COEFFICIENTS Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan,  Volume 43, Number 2, 2017, Pages 233-239.(  Bu  jurnal  Web of  Science  siyahısındadır)

4)     Кадирова Г.Р.,  СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ    СИСТЕМ  УРАВНЕНИЙ  ТЕРМОУПРУГОСТИ  С   НЕГЛАДКИМ  КОЭФФИЦИЕНТОМ,

Pedaqoji  Universitetin  Xəbərl\ri, C.67,n 1, 201= s.40-53.

5)     The well-posedness of the mixed problem for one system of thermoelasticity with a singular coefficient

P r o c e e d i n g s Of the Institute of mathematics and mechanics

ISSN 2409-4986 (Print) ISSN 2409-4994 (Online)

 

6)      Gulshan Kh. Shafiyeva ,  Gunay  R. Gadirova ,  Asymptotic behavior of solutions of mixed   problem for linear thermo-elastic systems   with microtemperatures ,  Mathematica Aeterna, Vol. 8, 2018, no. 4, 227 – 238

 

 

 

7)      ‘’Глобальный  аттрактор  для  систем термоупругости’’ Heydər  Əliyevin  90  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş ‘’Riyaziyyat  və  Mexanikanın  actual  problemləri’’  adlı  Beynəlxalq  konfransın materialları, 29-31  may 2013

8)      ‘’Енергетическая  оценка с  потерей  гладкости  для  одного  класса  гиперболо – параболической  системы’’A Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutunun  55  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş Riyaziyyat  və  Mexanika  üzrə Xll Beynəlxalq  konfransın  materialları, 15-16  may  2014.

9)     ‘’Задача  Коши  для гиперболо – параболической  систем  уравнений с  сингулярными  коэффициентами’’, Prof. M.Maqomedovun  83  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş Beynəlxalq  konfransın  materialları, 21- 24  sntyabr  2015

 

Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı:

 

  1. 29-31 may 2013-çü il Heydər  Əliyevin  90  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş ‘’Riyaziyyat  və  Mexanikanın  actual  problemləri’’  adlı  Beynəlxalq  konfrans
  2. 15-16 may  2014 çü il Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutunun  55  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş Riyaziyyat  və  Mexanika  üzrə Xll Beynəlxalq  konfrans
  3. 21- 24 sentyabr  2015 ci il Prof. M.Maqomedovun  83  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş beynəlxalq  konfrans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?

ADPU QUBA


This will close in 20 seconds