Ramazanova Günay Ramiz qızı

Ana səhifə » Ramazanova Günay Ramiz qızı

Ramazanova Günay Ramiz qızı 15 yanvar 1985-çi ildə Quba Rayonunun Yenikənd kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

Təhsili:

1993-cü ildə Şəhid Mehman Ağayev adına Yenikənd kənd orta məktəbinin birinci sinfə getmiş, 2002-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika riyaziyyat fakultəsinə qəbul olmuş, 2006-cı ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr səviyyəsini bitirmişdir.

2007-2009-cu illər ərzində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Riyaziyyat tədrisinin metod və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

2011-ci ildə AMEA Mexanika riyaziyyat institutunun diferensial tənliklər şöbəsində dissertanturaya  qəbul olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

2011- 2013 ci illərdə ADPU Quba filialında metodist

2013-çü ildən ADPU Quba filialında müəllim

Elmi fəaliyyəti.

Beynəlxalq və yerli nəşrlərdə  çap olunmuş 10 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

Məqalələr:

a)     Yerli jurnallarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)    Xarici jurnallarda

 

 

 

 

c)     Tezislər

 

1)      Gunay  R. Gadirova , EXISTENCE OF GLOBAL MINIMAL ATTRACTOR for  A SYSTEMS THEORY THERMOELASTICITY, Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan,          2013, vol. XXXVIII (XLVI), pp. 25-34. 25

 

2)      Gunay  R. Gadirova,  LOSS OF SMOOTHNESS OF SOLUTIONS OF A  HYPERBOLIC-PARABOLIC SYSTEM WITH  SINGULAR COEFFICIENTS,  Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, vol. XXXIV, No 4, pp. 37-44. 37.

3)      Akbar B.Aliev, Gunay  R. Gadirova.  THE WELL-POSEDNESS OF THE CAUCHY PROBLEM FOR A SYSTEM OF THERMOELASTICITY WITH SINGULAR COEFFICIENTS Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan,  Volume 43, Number 2, 2017, Pages 233-239.(  Bu  jurnal  Web of  Science  siyahısındadır)

4)     Кадирова Г.Р.,  СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ    СИСТЕМ  УРАВНЕНИЙ  ТЕРМОУПРУГОСТИ  С   НЕГЛАДКИМ  КОЭФФИЦИЕНТОМ,

Pedaqoji  Universitetin  Xəbərl\ri, C.67,n 1, 201= s.40-53.

5)     The well-posedness of the mixed problem for one system of thermoelasticity with a singular coefficient

P r o c e e d i n g s Of the Institute of mathematics and mechanics

ISSN 2409-4986 (Print) ISSN 2409-4994 (Online)

 

6)      Gulshan Kh. Shafiyeva ,  Gunay  R. Gadirova ,  Asymptotic behavior of solutions of mixed   problem for linear thermo-elastic systems   with microtemperatures ,  Mathematica Aeterna, Vol. 8, 2018, no. 4, 227 – 238

 

 

 

7)      ‘’Глобальный  аттрактор  для  систем термоупругости’’ Heydər  Əliyevin  90  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş ‘’Riyaziyyat  və  Mexanikanın  actual  problemləri’’  adlı  Beynəlxalq  konfransın materialları, 29-31  may 2013

8)      ‘’Енергетическая  оценка с  потерей  гладкости  для  одного  класса  гиперболо – параболической  системы’’A Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutunun  55  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş Riyaziyyat  və  Mexanika  üzrə Xll Beynəlxalq  konfransın  materialları, 15-16  may  2014.

9)     ‘’Задача  Коши  для гиперболо – параболической  систем  уравнений с  сингулярными  коэффициентами’’, Prof. M.Maqomedovun  83  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş Beynəlxalq  konfransın  materialları, 21- 24  sntyabr  2015

 

Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı:

 

  1. 29-31 may 2013-çü il Heydər  Əliyevin  90  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş ‘’Riyaziyyat  və  Mexanikanın  actual  problemləri’’  adlı  Beynəlxalq  konfrans
  2. 15-16 may  2014 çü il Riyaziyyat  və  Mexanika  İnstitutunun  55  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş Riyaziyyat  və  Mexanika  üzrə Xll Beynəlxalq  konfrans
  3. 21- 24 sentyabr  2015 ci il Prof. M.Maqomedovun  83  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş beynəlxalq  konfrans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?