Nurbala Əzizağa  oğlu Süleymanov

Ana səhifə » Nurbala Əzizağa  oğlu Süleymanov

Nurbala Əzizağa  oğlu Süleymanov 25 may 1960-cı ildə Xızı rayonunun Qızıl –qazma kəndində anadan olub.

Təhsili:

-1977-ci ildə Şabran rayon Çuxurazəmi kənd orta məktəbini bitirmişdir.

-1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

1981-1985-ci illərdə Şabran rayonu Gilgilçay st.8-illik məktəbdə müəllim işləyib

-1986-2001-ci illərdə Siyəzən rayon Sədan kənd məktəbində müəllim işləyib

-2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Quba filialında metodist işləyib

-2003-2008-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Quba filialında tam stajlı müəllim işləmişdir.

-2008-2012-ci illərdə AMİ Quba filialında tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini işləmişdir.

-2018-ci ildən ADPU-nun Quba filialında “Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim işləyir.

Elmi fəaliyyəti:

-2008-ci ildə namizədlik dissertasiyasını “Bir sinif kvazixətti psevdohiperbolik Sobolev tipli tənliklər üçün qarışıq məsələ” mövzusunda müdafiə edərək fiz.riyaziyyat elmlər namizədi adını alıb.

Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı:

Начально-кривая задача для одного класса квазилинейных уравнений типа Соболева AMEA-nın müxbir üzvü, İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XI Beynəlxalq konfransın proqramı 11-13 may 2005, Bakı ş.

– Разрешимость в целом смешанной задачи для  квазилинейных уравнений типа Соболева Тезисы Х международной конференции по математике и механике посвященный 45 летию Института Математики и Механики, Ваку, 2004, стр. 147.

– Разрешимость в целом смешанной задачи для одного класса квазилинейных уравнений типа Соболева. Тезисы ХII международной конференции по математике и механике посвященный 70  летнему юбилею гл.коор. НАН Азербайджана, проф. Б.А.Искендеров. Ваку, 2006, стр. 160.

– Существование глобального минимального аттрактора для полулинейного псевдогиперболического уравнения четвертого порядка. Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения. Материалы III международной научной конференции 24-27 сентября 2007 г., Махачкала 2007, стр. 181-186

– A mixed problem for some classes quasilinear with equation Sobolev tуpe Trans. Of NAS Azerbaican., 2004., Transactions  of NAS Azerbaijan., 2004., vol. XXIV. № 1, p. 27-36

– A mixed problem for  quasilinear preudohуperbolic equations with integral non-linearitу. Transactions  of NAS Azerbaijan. (XXVI). XXXIV, 2007 p. 39-44

Ailəlidir,  2 oğlu  2 qızı var.

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?