Muxtar Mülküm oğlu Əlirzayev

Ana səhifə » Muxtar Mülküm oğlu Əlirzayev

Muxtar Mülküm oğlu Əlirzayev 1941-ci ildə 9 yanvarda Quba rayonunun Qəçrəş kəndində anadan olub.

Təhsili:

-1948-ci ildə Quba  rayonunun Qəçrəş kənd 7 illik  məktəbini,

-1951-ci ildə Qımıl kənd orta məktəbini  bitirib.

-1969 cu  ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Coğrafiya-biologiya” ixtisasını bitirmişdir.

-1969-1972-ci illərdə AMEA –nın coğrafiya  İnistutunun landşaftşünaslıq şöbəsində əyani aspirant olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti:

1973-1974-cü illərdə Coğrafiya və torpaqşünaslıq institutlarında işləmişdir.

-1974-1978-ci illərdə SSRİ Nazirlər Soveti nəzdində olan Geodeziya və Kartoqrafiya idarəsində  işləmişdir.

-1978-ci ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan Milli Aerokosmik idarəsində kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, bölmə müdiri və şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir.

-2010-ci ildən ADPU-nin (keçmiş AMİ) Quba filialının Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrasının  baş  müəllimidir.

Elmi fəaliyyəti:

-1981-ci ildə namizədlik dissertasiyasını “Cənub Şərqi Qafqazda sürüşmələrin intensiv inkişaf etdiyi rayonların  landşaftı” mövzusunda müdafiə edərək coğrafiya elmlər namizədi adını alıb.

Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı:

30 dan çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

Cənub-Şərqi Qafqazda sürüşmələrin morfoloji elementləri Prof.Müseyib Ağabala oğlu Müseyibovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2017

Distance survey of Landslip Azerbaijan: Development Problems. April 4, 1997 №13

Дистанционное изучение растительности впсокогории Больщого Кавказа Доклад АН Азерб. ССР Ботаника “Елм” N4 1989

Дистанционное изучение растительности Адпсиноурского массива Азербайджана Известия АН Азерб. ССР. Серия биологических наук 1987 N1

Ailəlidir,  1 oğlu  1 qızı var.

 

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?