Gülşən Ağabəy Şıxmurad qızı

Ana səhifə » Gülşən Ağabəy Şıxmurad qızı

Gülşən Ağabəy Şıxmurad qızı 21 dekabr 1971-ci ildə Quba rayonu Mirzəməmməd kəndində anadan olmuş.

Təhsili:

1989-cü ildə Quba rayonu Qırmızı qəsəbə 1 saylı orta məktəbini bitirmişəm.

1992-1998-ci illərtdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışam.

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat inistitunun Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində (2002- 2008) “Satirik  “Babayi-Əmr” jurnalı” mövzusunda dissertasiya yazaraq müdafiə etmiş fililogiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışam. Hazırda AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına inistitunun Yeni dövr (sovet dövrü) Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsində “XX əsr Azərbaycan satirik şeirinin mərhələləri və problemləri  (1920-1991-ci illər)” mövzusunda elmlər doktorluğu dissertasiyasını yazaraq ikinci müzakirədən keçmiş və müdafiə ərəfəsindəyəm.

Əmək fəaliyyəti:

1993-cü ildən etibarən  Quba rayon İbrahim Hümmətov adına Vladimirofka kənd tam orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamış 2016-cı ilə qədər işləmişəm.

2009-cu ildən etibarən ADPU (keçmiş AMİ) Quba filialının Ədəbiyyat Dillər Kfedrasında baş müəllim kimim fəaliyyətə başlamış, İctimai əsaslarla kafedra müdiri vəzifəsini daşımışam

2015- ci ildə dosent elmi adını almışam

2013-ildən hal-hazıradək rəsmi olaraq  Ədəbiyyat dillər kafedrasının müdiriyəm.

2009-2015-ci ilədək Karyera İnstitutunda Metodika şöbəsinin müdiri.

2015-2019-cu ilədək Azərbaycan Dövlət Pedagoji Unversitetinin Fonetika və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti.

2019-cu ildən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Unversitetinin Quba filialının Pedaqoji fakültəsinin Ədəbiyyat və dillər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır (və yaxud 2019-cu ildən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Unversitetinin Quba filialının Tədris şöbəsində baş mütəxəssis vəzifəsində çalışır.)

Elmi fəaliyyəti:

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat inistitunun Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində (2002- 2008) “Satirik  “Babayi-Əmr” jurnalı” mövzusunda dissertasiya yazaraq müdafiə etmiş fililogiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışam. Hazırda AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına inistitunun Yeni dövr (sovet dövrü) Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsində “XX əsr Azərbaycan satirik şeirinin mərhələləri və problemləri  (1920-1991-ci illər)” mövzusunda elmlər doktorluğu dissertasiyasını yazaraq ikinci müzakirədən keçmiş və müdafiə ərəfəsindəyəm

Kitabları:

“XIX  əsr Dünya Ədəbiyyatı Tarixi”        “Elm və Təhsil”  Bakı 2013

“XX   əsr Dünya Ədəbiyyatı Tarixi”         “Elm və Təhsil”  Bakı  2013

“Satirik “Babayi-Əmir” jurnalı”                “Elm və Təhsil”  Bakı   2013

“XIX əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi”    “Elm və Təhsil” Bakı 2016

“Satirik poeziya Sosrealizm kontekstində”    “Elm və Təhsil”  Bakı  2018

“ XX əsrin ikinci yarısında Satirik Poeziya”   “Elm və Təhsil”  Bakı  2019

Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı:

2015- ci il  20 -22 oktyabr Qars Universiteti

2016 – ci il  11 Aprel Varşavada Polşa və Azərbaycan alimlərinin   4 – cü Elmi Beynəlxalq konfransı

Gənclər forumu. Bakı 02-04 noyabr 2015-ci il

“Azerbaycanşünaslık. Geçmişi, bugünü ve geleceyi”. Kars Uluslararası Sempozyum, 21-23 Ekim 2015.

Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences. International Scientific and Practical Conference “Achıevements and Problems ın the Fıeld of Socıal Scıences ın the Modern World” Baku, december 14-15 2018

The XIII International Scientific Symposium. “Science and education: Preserving the past, creating the future”. 24 april 2021 Kars, Turk

BDU Filologiya Fakültəsi Ümummilli lider H.Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 7-8 may 2015-ci il

“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda II Respublika elmi konfransı. 22 dekabr 2020-ci il.

Мıжнародний Гуманитарний Унıверситет. Науковий Вıсник Мыжнародного Гуманıтарного Унıверситету. Збıрник наукових праць. Одеса 2017. Випуск 29 том 1

Innovative journal. Academy of Social Science journal. Vol.03, Issue 05, May, 2018

Conrado İSNN: 1990-8644 Volumen 17, numero 78, enero-febrero 2021 Web of Science https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/ conrado/article/view/1646

Universidad &sociedad. İSSN: 2218-3620. Septiembre-Octubre 2021 volumen 13. numero 5. Web of Science https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/ article/view/2252

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?