Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Quba Filialı

Video Qalereya

9 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü

ADPU-nun Quba Filialında Milli Qəhrəman Çingiz Qurbanovla bağlı "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz !" adlı tədbir keçirilib.

ADPU-NİN QUBA FİLİALINDA QIŞ İMTAHAN SESSİYASI DAVAM EDİR

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDOQOJİ UNİVERSİTETİNİN QUBA FİLİALI “QAFQAZ” TV-NİN QONAĞI OLUB

TƏLƏBƏLƏRİN QEYDİYYATI DAVAM EDİR

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDOQOJİ UNİVERSİTETİNİN QUBA FİLİALINDA BAYRAQ GÜNÜ QEYD OLUNDU

QUBADA PSİXOLOGİYA KLUBU AÇILACAQ

QUBADA “GÜCÜMÜZ VƏTƏNDƏN, QÜVVƏMİZ XALQDANDIR” ADLI KONFRANS KEÇİRİLDİ

ADPU rəhbərliyi "GələcəyinQurucuları_II"nin qonağı olub

MİLLİ QƏHRƏMAN ÇİNGİZ QURBANOVUN 25 YAŞI OLDU

"Qonaq otağı". Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Güləddin Həmzəyevlə

ADPU-NUN QUBA FİLİALI 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİNİN MƏZARINI ZİYARƏT ETDİ

ADPU-NUN QUBA FİLİALI İLƏ QAFQAZ TV-NİN İŞÇİ QRUPLARININ İLK GÖRÜŞÜ BAŞ TUTDU

TƏHSİL NAZİRLİYİ YANINDA İCTİMAİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ QUBA RAYONUNUN TƏHSİL İŞÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİB

ADPU-NİN QUBA FİLİALINDA AÇIQ QAPI GÜNÜ TƏŞKİL OLUNUB

Yusif Alıyev: ADPU-nun hədəfi dünyanın reytinqli universitetlərinin siyahısına düşməkdir

Sorğu Çağı - ADPU-nun Quba Filialının direktoru, dosent Yusif Alıyev

ADPU-NUN QUBA FİLİALINDA BEYNƏLXALQ KİTAB BAĞIŞLAMA GÜNÜ İLƏ BAĞLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

BU GÜN NOVRUZUN İLK ÇƏRŞƏNBƏSİ, SU ÇƏRŞƏNBƏSİDİR

BU GÜN AZƏRBAYCANDA OD ÇƏRŞƏNBƏSİ QEYD EDİLİR

BU GÜN AZƏRBAYCANDA OD ÇƏRŞƏNBƏSİ QEYD EDİLİR

ADPU QUBA FİLİALINDA DA DEZİNFEKSİYA İŞLƏRİ APARILIB

BU GÜN YEL ÇƏRŞƏNBƏSİDİR

Gənclər klubu: Gənclərin hüquq və vəzifələri.Erkən nikah və təhsil

BU GÜN TORPAQ ÇƏRŞƏNBƏİDİR

Gənclər Klubu - İnklüziv Təhsil

ADPU QUBA FİLİALI VƏ QAFQAZ TV TƏQDİM EDİR. TELEMÜHAZİRƏ -1

Sorğu çağı – ADPU-nun Quba filialının direktoru Yusif Alıyev

TELEMÜHAZİRƏ - Azərbaycan xalqının Monqollarla mübarizəsi

TELEMÜHAZİRƏ - İbtidai Təhsilin Kurikulumu

TELEMÜHAZİRƏ - Azərbaycan Tarixi | Azərbaycan Feodal Dövlətləri

TELEMÜHAZİRƏ - Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi | Məhəmməd Füzulinin həyatı və lirikası

TELEMÜHAZİRƏ - (Təhsildə sosial psixoloji xidmət və psixoloji praktikum.)

TELEMÜHAZİRƏ - Fənn proqramlarının (kurikulumlarının) strukturu

TELEMÜHAZİRƏ - (Ana dili dərslərində fəal təlim texnologiyalarından istifadə)

TELEMÜHAZİRƏ - ( Məzmun standartlarının komponentləri: bilik və fəaliyyət)

TELEMÜHAZİRƏ - ( Həyəcan və stresi necə azaltmalı )

TELEMÜHAZİRƏ - (İnformasiyanın kodlaşdırılması və say sistemləri)

TELEMÜHAZİRƏ - ( Kompüter texnikasının yaranma tarixi və inkişaf mərhələsi )

TELEMÜHAZİRƏ - ( İmadəddin Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Ana dili dərslərində fəal təlim texnologiyalarından istifadə )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Psixologiyanın əsasları - Hafizə prosesləri )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Metod və üsulların təsnifi )

TELEMÜHAZİRƏ - (Say sistemləri haqqında anlayış. Onluq say sistemi)

TELEMÜHAZİRƏ - ( Ana dilinin tədrisində fəal təlim texnologiyalarından istifadə )

TELEMÜHAZİRƏ - (Ailə nədir)

TELEMÜHAZİRƏ - ( Professional ədəbi tənqidin təşəkkülü )

ADPU-NUN QUBA FİLİALI YARDIM AKSİYASI KEÇİRİB

TELEMÜHAZİRƏ - ( Fərdi kompüterin ümumi quruluşu )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Taksonomiya anlayışı və onun növləri )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Azərbaycan dili dərslərində istifadə edilən metod və üsullar )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Təhsildə sosial psixolij xidmət və psixoloji proktika )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Possimizm Kosmopolitizm ve Transumanizm idealarinda Multikulturalizm )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Təhsil taksanomiyaları )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Tam ədəd anlayışı .Tam ədədlər üzərində əməllər )

TELEMÜHAZİRƏ - (Riyaziyyatın ibtidai kursunda mətnli hesab məsələləri və onların növləri )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Proqram təminatı və onun təyinatı. Sistem və tətbiqi proqramlar )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Interaktiv təlimin mahiyyəti, prinsipləri və mexanizmləri )

ADPU-NUN QUBA FİLİALINDAN DAHA BİR UĞUR

TELEMÜHAZİRƏ - ( Ailənin sosiologiyası )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Şah İsmayıl Xətayinin həyatı və yaradıcılıqı )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Təlim strategiyaları )

TELEMÜHAZİRƏ -( Fəal təlimdə istifadə olunan metod və uslublar )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Əməliyyat sistemləri )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Təhsil taksonomiyaları: Psixomotor taksonomiya )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Şəxsiyyət, fərd, fərdiyyət )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Məzmun standartları )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Qavrayış )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Kəsr haqqında anlayış )

TELEMÜHAZİRƏ - (Diqqət, diqqət catışmamazlığı )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Realist ədəbi tənqid milli mətbu orqanlarında )

TELEMÜHAZİRƏ - ( Təfəkkür )

“QAYIDIŞDAN QURTULUŞA” ADLI ELMİ-PRAKTİK KONFRANS BAŞ TUTUB