Qəbul günləri

Dosent Alıyev Yusif İmrayıl

Qəbul günləri  2-ci 4-cü günlər

Saat 16:00-17:00

Şeydayev Aysel Balasoltan

Qəbul günləri  1-ci gün

Saat 15:00-17:00

Mahmudov İsmayıl Şamil

Qəbul günləri 3-ci  gün

Saat 15:00-17:00

Əliyev Mürvət Cavid

Qəbul günləri 5-ci  gün

Saat 15:00-17:00