Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Quba Filialı

2018-2019-cu tədris ilinin yaz məsləhət və imtahanlarının keçirilmə vaxtları

  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

        Qruplar: AZD1801B, AZD1802B, 519, 518, 517.

        - məsləhət vaxtları

        - imtahan vaxtları

 

  • Tarix və coğrafiya müəllimliyi

        Qruplar: TCM1801B, TCM1802B, 417, 416, 415, 414.

        - məsləhət vaxtları

        - imtahan vaxtları

 

  • İbtidai sinif müəllimliyi

        Qruplar: İBT1801B, İBT1802B, 128, 127,126, 125.

        - məsləhət vaxtları

        - imtahan vaxtları

 

  • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

        Qruplar: RİN1801B, 704, 703, 702.

        - məsləhət vaxtları

        - imtahan vaxtları

 

  • Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

        Qruplar: MQT1801B, 804, 803.

        - məsləhət vaxtları

        - imtahan vaxtları

 

  • Təhsildə sosial psixoloji xidmət

        Qruplar: TSP1801B, 609, 608.

        - məsləhət vaxtları

        - imtahan vaxtları