Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Quba Filialı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Pedaqoji fakültə

azerbacan