Elanlar

Hindistanda təqaüdlü təhsil almaq imkanı

Adpu Quba filialı
27 Nisan 2021

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ

ADPU Quba filialı
16 Mayıs 2021

TƏLƏBƏLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ

ADPU Quba filialı
17 Mayıs 2021

Tələbələrin nəzərinə

ADPU Quba filialı
29 Mayıs 2021

Tələbələrin nəzərinə

ADPU Quba filialı
02 Haziran 2021

Hörmətli tələbələr

ADPU Quba filialı
04 Haziran 2021

Amerikalı professorun vebinarı keçiriləcək

ADPU Quba filialı
17 Haziran 2021

Hindistanda 100% təqaüdlə təhsil imkanı

ADPU Quba filialı
14 Temmuz 2021

Məzun olmuş tələbələrin nəzərinə

ADPU Quba filialı
03 Kasım 2021

Teknofest Azərbaycan

ADPU Quba filialı
07 Şubat 2022

Tələbələrin nəzərinə

ADPU Quba filialı
01 Haziran 2022

ELAN

ADPU QUBA filialı
26 Temmuz 2022

TƏLİM ELANI

ADPU Quba filialı
27 Eylül 2022

"BEYNƏLXALQ TƏHSİL" SƏRGİSİ

ADPU Quba filialı
30 Eylül 2022

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ !!!

ADPU Quba filialı
11 Kasım 2022

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ

ADPU Quba filialı
15 Kasım 2022

Tələbələrin nəzərinə

ADPU Quba filiaı
28 Kasım 2022

Tələbələrin nəzərinə

ADPU Quba filiaı
29 Kasım 2022