Nüfuzlu elmi nəşr platformalarında indekslənən türk dilində jurnallar

  • 20 Haziran 2022 - 00:00
  • ADPU QUBA filialı

Nüfuzlu elmi nəşrlərdə indekslənən türk dilində jurnallar barədə məlumatlandırılması məqsədilə həmin jurnalların siyahısını təqdim edir:

1. Jurnalın adı: Amme Idaresı Dergısı
ISSN / eISSN: 1300-1795
Jurnalın səhifəsinin linki: https://ammeidaresi.hacibayram.edu.tr/
Web of Science Core Collection: Social Sciences Citation Index

2. Jurnalın adı: Anadolu Unıversıtesı Sanat & Tasarım Dergısı-Anadolu Unıversıty Journal Of Art & Desıgn
ISSN / eISSN: 2146-9059
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/sanattasarim
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

3. Jurnalın adı: Bılıg
ISSN / eISSN: 1301-0549
Jurnalın səhifəsinin linki: http://bilig.yesevi.edu.tr/index.php
Web of Science Core Collection: Social Sciences Citation Index

4. Jurnalın adı: Connectıst-Istanbul Unıversıty Journal Of Communıcatıon Scıences
ISSN / eISSN: 1302-633X / 2636-8943
Jurnalın səhifəsinin linki: https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/connectist/home
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

5. Jurnalın adı: Ege Academıc Revıew
ISSN / eISSN: 1303-099X
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/eab
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

 6.  Jurnalın adı: Egıtım Ve Bılım-Educatıon And Scıence
ISSN / eISSN: 1300-1337
Jurnalın səhifəsinin linki: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB
Web of Science Core Collection: Social Sciences Citation Index

7. Jurnalın adı: Eskısehır Osmangazı Unıversıtesı Iıbf Dergısı-Eskısehır Osmangazı Unıversıty Journal Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences
ISSN / eISSN: 1306-6730
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

 8. Jurnalın adı: ISI bılımı ve teknıgı dergısı-journal of thermal scıence and technology
ISSN / eISSN: 1300-3615
Jurnalın səhifəsinin linki: http://tibtd.org.tr/dergi/
Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded

 9. Jurnalın adı: Journal Of Agrıcultural Scıences-Tarım Bılımlerı Dergısı
ISSN / eISSN: 2148-9297
Jurnalın səhifəsinin linki: http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/
Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded

10.Jurnalın adı: Journal Of Economy Culture And Socıety
ISSN / eISSN: 2602-2656 / 2645-8772
Jurnalın səhifəsinin linki: https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/jecs/home
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

11.Jurnalın adı: Journal Of Mehmet Akıf Ersoy Unıversıty Economıcs And Admınıstratıve Scıences Faculty
ISSN / eISSN: 2149-1658
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/makuiibf
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

12.Jurnalın adı: Journal Of The Faculty Of Engıneerıng And Archıtecture of Gazı Unıversıty
ISSN / eISSN: 1300-1884 / 1304-4915
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazimmfd
Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded

 13.Jurnalın adı: KSU Tarım Ve Doga Dergısı-Ksu Journal Of Agrıculture And Nature
ISSN / eISSN: 2619-9149
Jurnalın səhifəsinin linkihttp://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

14.Jurnalın adı: Malıye Dergısı
ISSN / eISSN: 1300-3623
Jurnalın səhifəsinin linki: https://www.hmb.gov.tr/dergi-hakkinda
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

 15.Jurnalın adı: Metu Journal Of The Faculty Of Archıtecture
ISSN / eISSN: 0258-5316
Jurnalın səhifəsinin linki: http://jfa.arch.metu.edu.tr/
Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

 16.Jurnalın adı: Pamukkale Unıversıtesı Egıtım Fakultesı Dergısı-Pamukkale Unıversıty Journal Of Educatıon
ISSN / eISSN: 1301-0085 / 1309-0275
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

 17.Jurnalın adı: Turkıye Iletısım Arastırmaları Dergısı-Turkısh Revıew Of Communıcatıon Studıes
ISSN / eISSN: 2630-6220
Jurnalın səhifəsinin linki: https://dergipark.org.tr/en/pub/turcom
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

 18.Jurnalın adı: Uluslararası Ilıskıler-Internatıonal Relatıons
ISSN / eISSN: 1304-7310 / 1304-7175
Jurnalın səhifəsinin linki: https://www.uidergisi.com.tr/
Web of Science Core Collection: Social Sciences Citation Index

Mənbə: https://news.unec.edu.az/elan/10105-elmi/8960-nufuzlu-elmi-neshr-platformalarinda-indekslenen-turk-dilinde-jurnallar

EVENT INFO :

  • Start Date:20 Haziran 2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:20 Haziran 2023
  • End Time:00:00
  • Location:ADPU QUBA filialı