NƏSİROV ELNUR GÜLƏHMƏD oğlu

NƏSİROV ELNUR GÜLƏHMƏD oğlu

Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrası

NƏSİROV ELNUR GÜLƏHMƏD oğlu

 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasının müdiri

Əlaqə nömrəsi: (055) 702 95 48

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1974-cü il 14 iyulda Bakı şəhərində anadan olub.
 • Evlidir, 3 övladı var
 • 1991-ci ildə Bakı şəhər kimya-biologiya təmayüllü 5 sayılı liseyi bitirib
 • 1992-ci ildə Türkiyə respublikası, Selçuk universitetinə qəbul olub.

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi və fəxri adı

 • Ali təhsillidir. 1997-ci ildə Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti, Fən-Ədəbiyyat fakültəsi, Tarix bölməsini bitirib
 • 1997-1999-cu illərdə Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti, Sosial bilimlər institutunda orta əsrlər tarixi üzrə magistr təhsili alıb. 1999-ci ildə magistr dərəcəsi alıb.
 • 1999-cu ildə Türkiyə respublikası, Selçuk universiteti, Sosial bilimlər institutu, orta əsrlər tarixi bölməsi doktoranturasına qəbul olub.
 • 2003-cü ildə “XIII. Yüzyıl başlarında Anadolu Azerbaycan ilişkileri” mövzulu dissertasiyanı müdifiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.

 

Əmək fəaliyyəti

 • 2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Şərq ölkələri üzrə regionşünaslıq fakültəsində müəllim.
 • 2005-2007-ci illərdə Xəzər Universiteti Tarix departamentində müəllim.
 • 2009-2015-ci illərdə AMİ Quba filialı, Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasnda müəllim.
 • 2012-ci ildən indiyə qədər ADPU Quba filialı, Pedaqoji və ictimai fənlər kafedrasının müdiri

 

Apardığı dərslər

 • Türk xalqlarının tarixi
 • Qafqaz xalqlarının tarixi
Sıra  İşin adı İşin növü Nəşriyyat, əurnal və s. adı İşin həcmi
1 Raşid xəlifələr dövründə Azərbaycanın fəthi Monoqrafiya Bakı – 2006 122 səh.
2 Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycanlı alimlər Monoqrafiya Bakı – 2011 472 səh.
3 İslam Tarixi. 1-ci cild Monoqrafiya Bakı – 2014 516 səh.
4 XIII. Yüzyılın Başlarında Anadolu ve Azerbaycan’da Ticari Hayat

 

Məqalə Journal  of Qafqaz University, No: 30,

Bakı – 2010

Səh. 44-55
5 Some Azerbaiəani Statemen, Politicans and Officials Lived in the Ilkhanids Period Məqalə Journal  of Qafqaz University, No: 31,

Bakı – 2011

Səh. 64-73
6 Selçuklular dönemi Anadolu’da yaşamış Azerbaycanlı bazı bilim adamları ve mütefekkirler Məqalə Journal  of Qafqaz University, No: 32,

Bakı – 2011

Səh. 23-36
7 XII-XVI Yüzyıllarda Yaşamış Azerbaycanlı Bazı Devlet Adamları, Bürokratlar ve Siyaset Bilimciler Məqalə Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,

Sayı: 31,

Konya – 2012

Səh. 76-84
8 Abbasîler’den Safevîler’e Karabağ’ın Askerî-Siyasî

Tarihine Bakış

Məqalə Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,

Sayı: 42,

Konya – 2017

Səh. 409-436
9 Etika anlayışının peşə əxlaqı baxımından təhsildəki rolu Tezis Müəllim hazırlığının müasir problemləri beynəlxalq konfransı

Bakı 2011

 
10 Selçuklular Döneminde Anadolu’da Yaşamış Azerbaycanlı Tabipler Ve Eserleri Tezis II Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti, Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu,

Konya

20-22 oktyabr 2011

 

 
11 Azerbaiəanian Scholars Contributing to the Ottoman Science Tezis International Symposium, Science and Technology in Islamic Civilisation,

Bakı

20-21 fevral 2015

 

 
12  Ortaçağ’da Düveyn ve Düveynli ilim adamları Tezis Uluslararası Sempozyum, Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası,

Naxçıvan

17-19 noyabr 2016

 
13 Osmanlı-Səfəvi Siyasi Əlaqələrində Rolu Olmuş Üç Azərbaycanlı Elm Adamı Tezis International New Tendencies Congress in Ottoman Researches

Bakı

12-14 sentyabr 2017

 
 • Türk və Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin siyahısı